Käyttöehdot (Yrittäjä)

Määritelmät:

Puhtaudella.fi: “Palvelu”
Asiakkaan jättämä tarjouspyyntö: “Tarjouspyyntö”
Palvelun käyttäjä joko Asiakkaan tai Yrittäjän roolissa: “Käyttäjä”

Kun jätät tarjouksen vastauksena Palvelussa ilmoitettuun Tarjouspyyntöön, ymmärrät että olet suoraan yhteydessä Asiakkaaseen joka Tarjouspyynnön on jättänyt.

Palvelu toimii ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä ja kilpailutusalustana, eikä ole osapuoli Yrityksen ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa.

Yleistä

Tmi Joni Pystö (Y-tunnus: 3285415-8) on Suomessa, Tampereella toimiva yritys. Puhtaudella.fi on sen aputoiminimi.

Palvelu käyttäjät voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

-Yrityksiin, jotka ovat rekisteröityneet palveluun ja tarjoavat siivouspalveluita. 

-Asiakkaisiin, jotka jättävät tarjouspyyntöjä kotisiivouspalveluista. Asiakkaat voivat olla joko yksityishenkilöitä, yrityksiä tai oikeushenkilöitä.

Nämä Puhtaudella.fi-palvelun käyttöehdot määrittävät Käyttäjän ja Palvelun väliset oikeudelliset suhteet, kun Käyttäjä käyttää Palvelua (jatkossa ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä (jatkossa ”Sitoumus”).
Sitoumus on sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot Käyttäjän ja Palvelun välille.
Jos Käyttäjä ei hyväksy Sitoumusta, hän ei saa käyttää Palvelua.

Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen tai laillisesti perustettu oikeushenkilö voidakseen käyttää Palvelua.

Puhtaudella.fi palvelun kuvaus

Palvelu on kilpailutusalusta, jossa Asiakas voi kilpailuttaa kotisiivouksen tekemällä siitä Tarjouspyynnön Palveluun.

Yritys taas voi käyttää Palvelua tehdäkseen Tarjouksia vastauksina Palvelun kautta tulleisiin Tarjouspyyntöihin 

Palvelun kautta tehdyt Tarjouspyynnöt ja Tarjoukset eivät sido Asiakkaita, Yrityksiä tai Palvelua. 

Asiakkaalla ei ole velvollisuutta hyväksyä saamiaan tarjouksia eikä Yrityksellä toteuttaa työtä ennen kuin tästä on sovittu Yrityksen ja Asiakkaan kanssa.

Mikäli Asiakas haluaa hyväksyä Tarjouksen, hän ilmoittaa siitä suoraan Yritykselle (Tarjouksen tekijälle). Tämän jälkeen Yritys on yhteydessä Asiakkaaseen, ja Yritys sekä Asiakas sopivat palvelun toteuttamisesta ja muista yksityiskohdista keskenään. Puhtaudella.fi ei puutu näiden yksityiskohtien sisältöön.

Palvelun oikeudet ja velvollisuudet, rajoitukset

Palvelu toimii vain ja ainoastaan kilpailutusalustan ylläpitäjänä ja tarjousten ja tarjouspyyntöjen välittäjänä. Toisin sanoen, Palvelu ei tule osapuoleksi Asiakkaan ja Yrityksen väliseen toimeksiantosopimukseen. 

Palvelu ei siten vastaa esimerkiksi Asiakkaan maksamatta jääneestä laskusta tai muista Asiakkaan toimista Yrittäjää kohtaan olivatpa ne millaisia hyvänsä.

Palvelu ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista (välillisistä tai välittömistä), tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Palvelun käyttöön tai Palvelun käytöstä syntyneisiin asiakassuhteisiin. 

Palvelu pidättää oikeuden poistaa Käyttäjä palvelusta tai keskeyttää hänen jäsenyys.

Palvelu ei vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus tarkistaa rekisteröityneiden yrittäjien lähettämiä tarjouspyyntöjä ja poistaa Palvelusta aineisto ja/tai käyttäjä joka rikkoo näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus luovuttaa Asiakkaalle Yrityksen ilmoittama yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mikäli tietojen luovutus on perusteltua Palvelun tarkoituksenmukaisen toteutumisen vuoksi.

Palvelu ei takaa mitään tiettyä määrää avoimia tarjouspyyntöjä rekisteröityneen yrittäjän toiminta-alueella. Rekisteröityessään yrittäjä hyväksyy että avoimien tarjouspyyntöjen määrä saattaa heitellä suurestikin ja se ei ole hyväksyttävä syy irtisanoa jäsenyyttä.

Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä lisätään Palvelun sähköpostilistalle. Sähköpostin välityksellä tiedotetaan palvelun uudistuksista ja päivityksistä, yhteistyökumppaneiden erikoistarjouksista, kuulumisista jne. Käyttäjä voi poistua sähköpostilistalta koska tahansa mutta samalla hän hyväksyy sen ettei saa enää arvokasta tietoa palvelun kehittämisestä, rahanarvoisista eduista jne.

Voimassaolo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan välittömästi Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun ja ne ovat niin kauan voimassa kun käyttäjä on rekisteröityneenä Palveluun.

Hinnasto, maksaminen ja muut käytännöt

Palvelun käyttö maksaa sen mitä jäsenyyssivulla ilmoitetaan ja hintaan lisätään arvonlisävero voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisesti. Maksu tapahtuu korttimaksulla rekisteröitymisen yhteydessä.

Maksullinen jäsenyys ja palvelun käyttö maksullisilta osin ei ole mahdollista ellei jäsenmaksua ole maksettu.

Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa siirtää sille kuuluvat saatavat kolmannen osapuolen perittäväksi. Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän tili jos Käyttäjä ei suorita Palvelun käytöstä aiheutuvia palkkioita. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiöille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.

Jäsenyys on voimassa kuluvan laskutuskauden loppuun. Jäsenyydestä riippuen kuluva laskutuskausi on joko kuluva kuukausi (kuukausijäsenyydessä) tai 12 kuukautta rekisteröitymisestä lähtien (vuosijäsenyys). Palvelun käytön ja jäsenyyden voi peruuttaa 7 vuorokautta ennen seuraavaa laskutuspäivää ja jäsenyys päättyy peruutuksen jälkeen automaattisesti kuluvan laskutuskauden päätyttyä.

Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Tämä johtuu siitä että rekisteröityessään Käyttäjä pääsee välittömästi hyödyntämään Palvelun arvokasta Tarjouspyyntökantaa.
Jäsenyys on yrityskohtainen. Rekisteröitynyt yrittäjä voi luonnollisesti välittää siivoustöitä työntekijöilleen, mutta siivoustöiden välittäminen, myyminen, tai delegointi toisille yrityksille tai laskutuspalveluiden käyttäjille ei ole sallittua. Jos puhtaudella.fi havaitsee tälläista toimintaa, se johtaa välittömään tilin sulkemiseen. Tässäkään tapauksessa jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta yrittäjälle.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Palvelun väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Käyttäjän ja Palvelun välillä pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät tuota tuloksia, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa

Yhteystiedot

Tmi Joni Pystö

3285415-8

0456714585

info@puhtaudella.fi

Savilinnankatu 3-5

33230 Tampere

 

Käyttöehdot päivitetty 20.03.2024